Az alapító neve:
Dr. Egri János
Az alapítvány székhelye:
1147 Budapest, Öv u. 168–170.
Az alapítvány adószáma:
18254125-1-43
Az alapítvány bankszámlaszáma:
CIB Bank 11100104-18254125-10000001
Az alapítvány célja:
Megállapítható, hogy az ország gazdaságának átalakulásával együtt járó nehéz helyzet, az államadósság növekvő terhei, az államháztartás deficitjének csökkentésére irányuló törekvések egyaránt azzal a következménnyel járnak, hogy mind a központi, mind pedig a helyi önkormányzati költségvetés lehetőségei behatárolják a kórházak, klinikák és egyéb, a betegellátással foglalkozó intézmények fenntartásának finanszírozására hivatott összegek nagyságát. Az egészségügy területén fellépő forráshiány a gyógyító-megelőző tevékenység a kor követelményeinek megfelelő színvonalú végzését veszélyezteti. Az Alapító felismerve azon tényt, hogy a civil szféra és társadalmi összefogás és segítőkészség hiányában az egészségügy területén fokozott problémák léphetnek fel, az intézmények működése elnehezül, a gyógyító-megelőző szolgáltatások betegek általi igénybevétele egyre nehezebbé válik, és ez azzal a veszéllyel jár, hogy a rendelkezésre álló egészségügyi szolgáltatás terjedelme és színvonala is csökkenhet.
Az előző bekezdésben említett társadalmi összefogás jegyében határozta el tehát az alapító jelen alapítvány létrehozását (…)
A kuratórium elnöke:
Dr. Kalina Ákos Csaba
A kuratórium alelnöke:
Juhász Péter
A kuratórium tagja:
Benke Ákos
Az alapítvány közhasznúsági fokozata
Közhasznú
Csatolt dokumentumok:
Alapító okirat
Végzés